bilde av bitcoin mining

Hva er Bitcoin mining?

Så hva er egentlig Bitcoin Mining? Bitcoin mining er prosessen der nye bitcoins skapes og settes ut i sirkulasjon, det er også måten nye transaksjoner blir bekreftet av nettverket. Og miningen er en kritisk komponent i vedlikehold og utvikling av blokkjeden.

Mange har hørt om Bitcoin, men få vet mye om utvinningen. Denne artikkelen vil lære deg det grunnleggende om hvordan mining av bitcoin fungerer.

Hvordan fungerer Bitcoin mining?

Mining er en kritisk del av Bitcoin-nettverket fordi det bidrar til å sikre og stabilisere blokkjeden. Blokkjeden er en digital oversikt over alle Bitcoin-transaksjoner som noen gang har funnet sted. 

Den brukes til å verifisere og bekrefte at transaksjoner ikke blir brukt mer enn én gang. For å forhindre at blokkjeden utvides for raskt, krypteres den ved hjelp av en hash-algoritme kalt SHA-256.

Mining verifiserer transaksjoner ved å finne en kryptografisk hash som kobler en ny blokk med den forrige blokken, og skaper en kjede som ikke kan endres. Så når en ny blokk er bekreftet, legges den til blokkjeden og alle transaksjoner i den blokken anses å være verifisert.

Minere mottar også 6,25 BTC per hver utvunnet blokk. Denne belønningen halveres for hver 210 000 nye blokk eller omtrent hvert fjerde år. Dette betyr at minere som har vært med på å verifisere og sikre blokkjeden så tidlig som mulig har fått størst belønning.

Å mine innebærer å sette opp spesialiserte datamaskiner for å løse komplekse matematiske problemer med hjelp av det vi kaller brute force. Den første mineren som finner løsningen blir belønnet med bitcoins. 

Men siden disse matematiske problemene blir vanskeligere og vanskeligere med tiden, krever det enormt med datakraft som igjen fører til en enorm strømregning for de som driver med utvinning.

Utvinningen av bitcoin er en integrert del av prosessen som skaper nye bitcoins. Etter hvert som mynter utvinnes, øker vanskelighetsgraden på miningen, noe som krever mer og mer prosessorkraft for å løse hvert matematiske regnestykke. 

Derfor søker alltid minerne en bedre hash rate.

Hva er hash rate?

Hash rate er hastigheten en datamaskin kan løse en kryptografisk hash-funksjon med. Det måles vanligvis i gigahash per sekund (GH/s) eller terahashes per sekund (TH/s). En høyere hash-rate betyr at en datamaskin kan løse problemer raskere. Dette er viktig for minere fordi de trenger å løse krypteringen så raskt som mulig slik at de kan få belønning.

Hash-raten påvirker også lønnsomheten. Jo høyere hash-rate, jo mer sannsynlig er det at en som miner finner løsningen og får betalt. Men det krever også mer prosessorkraft og resulterer i enda høyere strømregninger.

Hvor mye kan man tjene på mining?

Mining har svært høy konkurranse og det kan være vanskelig å tjene penger. Men med riktig maskinvare og høy hash-rate er det mulig å tjene en god sum så lenge prisen på Bitcoin holder seg høy.

Gitt kompleksiteten til operasjonen, lurer du kanskje på hvordan minerne i hele tatt kan tjene penger. Bitcoin ble designet for å bli vanskeligere å utvinne etter hvert som flere ble med i nettverket. Belønningene blir også halvert for hver 210 000 blokker som legges til blokkjeden.

Bitcoin har også en begrenset forsyning, bare 21 millioner eksemplarer vil noensinne eksistere. Når dette skrives, har over 18 millioner enheter blitt utvunnet så langt. På grunn av den avtagende belønningen og økende vanskelighetsgraden, vil det fremdeles være Bitcoin å mine til år 2140.

Til tross for utfordringene ser de som driver med mining fortsatt på det som en verdifull investering. Fra januar 2022 er belønningen for å utvinne en blokk 6,25 bitcoins. Og når dette skrives, er en Bitcoin verdt litt over $42 000, så vi ser på en avkastning på nesten $265 000 for en blokk.

Når det er sagt, er det fortsatt ganske vanskelig å tjene penger på Bitcoin utvinning.. Mellom energikostnader, prisen på spesialiserte mining rigger og volatiliteten til Bitcoin, er det en bratt barriere for nye aktører i det nåværende markedet.

Mining utstyr

Utstyret er en viktig faktor for de som ønsker å starte utvinning for Bitcoin. Alt av utstyr må kunne håndtere de høye hash-ratene som kreves for å være lønnsomt. I tillegg må utstyret kunne løse de komplekse matematiske problemer raskt og effektivt.

Det finnes en rekke forskjellige typer mining utstyr som er tilgjengelig på markedet. Noen av de mer populære inkluderer ASIC-mining rigger og GPU-mining rigger.

I dag består Bitcoin mining utstyr nesten utelukkende av ASIC-maskiner. ASIC står for applikasjonsspesifikk integrert brikke – og ASIC-ene er laget for spesifikt én ting og bare én ting, å utvinne Bitcoin. 

Dagens ASICer er mye kraftigere enn GPUer, disse mining riggene kan produsere nesten 200 TH/s og trekker bare 27,5 joule kraft per terahash.

Mining software

Så hva er mining software? Bitcoin minere trenger en spesiell programvare for å koble til blokkjeden og for å kunne løse de matematiske regnestykkene. Denne programvaren kan installeres på en datamaskin eller en spesialisert mining rigg.

Noen av de mest populære Bitcoin mining software inkluderer CGminer, BFGminer og MultiMiner. Disse programmene sørger for at brukerne kan koble seg til blokkjeden og komme i gang med å utvinne Bitcoins. 

De gir også statistikk som hash-rate og antall Bitcoins som har blitt utvunnet.

Strømforbruk Mining

Mining etter Bitcoin krever også mye strøm. For å være lønnsomme må minerne kunne generere en høy hash-rate mens de bruker en minimumsmengde energi. Når dette skrives, er det gjennomsnittlige strømforbruket for de som miner etter Bitcoin rundt 27,5 joule per terahash.

Det letes stadig etter nye måter å redusere strømforbruket på. For å forbli konkurransedyktige og lønnsomme, må minerne finne nye metoder for å lage mer effektive mining rigger.

Det er anslått at en Bitcoin-transaksjon krever 1544 kWh å fullføre, det er like mye som omtrent 53 dager med strøm for en gjennomsnittlig husholdning i USA.

For å sette det i penger, var gjennomsnittskostnaden per kWh i Norge i Januar ca. 1,00 NOK. Det betyr at en Bitcoin transaksjon vil generere mer enn 1500 kroner i strømutgifter.