bilde av hvordan spare penger til barn

Hvordan spare penger til barna

Denne artikkelen handler om hvordan man kan spare penger til barn. Først vurderer man om det er nødvendig å spare penger til barna i den livsfasen familien er i, og hvilket spareprodukt som passer best. 

Sparing med 20 års perspektiv bør plasseres i aksjefond, gjerne et globalt indeksfond, da dette har svært lave kostnader og er skattegunstig når sparehorisonten blir svært lang.

Hvordan kan du spare penger til barn?

Det er viktig å først vurdere om det er nødvendig å spare penger til barna i den livsfasen familien er i. Deretter bør man velge hvilken risiko man er villig til å ta, og hvilket spareprodukt som passer best. 

Sparing med 20 års perspektiv bør plasseres i aksjefond, gjerne et globalt indeksfond, da dette har svært lave kostnader og er skattegunstig når sparehorisonten blir svært lang. 

Aksjefond er en skattemessig og arveavgiftsmessig gunstig måte å spare på, og det er gratis å opprette og ha en aksjesparekonto. Aksjesparekontoen er en konto hvor du kan spare penger i aksjefond. Aksjefond er en investeringsform hvor du investerer i aksjer, og aksjene kan gi avkastning i form av utbytte eller kapitalgevinst. 

Videre bør man vurdere om pengene skal stå i barnets eller foreldrenes navn. Økonomisk spiller dette ingen rolle, men risikoen for at barnet bruker pengene ufornuftig når det blir myndig, eller at foreldrene bruker pengene i et skilsmisseoppgjør, må veies opp mot hverandre.

bilde av å spare penger til barna

Aksjesparekonto for barn

Det kan være en god ide å opprette en aksjesparekonto for barn, spesielt hvis man ønsker å spare langsiktig til barna. 

En aksjesparekonto gir deg mulighet til å handle aksjer uten å måtte betale skatt, og det er gratis å opprette.

Når barnet har fylt 18 år, er det opp til barnet selv å bestemme hva pengene på aksjesparekontoen skal brukes til

Det er ingen skatt på avkastningen fra aksjesparekontoen, men det er skatt på realisert gevinst. Denne realiserte gevinsten utløses når pengene blir tatt ut fra kontoen.

Spare til barn i eget navn

Det er fordeler og ulemper med å spare i barnets eget navn, så det er viktig å vurdere hva som er viktigst for deg. 

Det kan være en fordel å spare til barn i foreldrenes navn fordi dette kan sikre pengene barnet ved skilsmisse, død eller konkurs. For barna kan det også være interessant og lærerikt å følge sparingen som er i deres egne navn.

Ulempene med å spare i barnets navn er at barnet vil ha full disponeringevne over pengene når det blir myndig, og at det kan være noen restriksjoner på bruken av pengene fra Lånekassen.

Det er også viktig å merke seg at det ikke er arveavgift i Norge (arveavgiften ble fjernet fra og med 2014), men det er sannsynlig at denne avgiften kan bli innført igjen.

Og dette vil påvirke barnet hvis en del av sparingen er forskudd på arv.

bilde av å spare penger til barnebarn

Sparing til barnebarn

Det er en god idé å spare penger til barnebarna for å sikre deres fremtid. Fondssparing er en løsning som på sikt kan gi best avkastning, men det er viktig å være klar over at dette også innebærer høyere risiko. 

Besteforeldre kan opprette fondssparing i barnets navn og personnummer, men dette krever tillatelse fra foreldre/verge dersom mottakeren ikke er myndig.

Globale indeksfond er en annen god mulighet for sparing, og dette kan gjøres allerede fra dåpsalderen av. 

Det er imidlertid viktig at besteforeldre som sparer i barnets navn og personnummer, er obs på formuesoppbyggingen til barnet, da dette kan påvirke barnebarnets stipend fra Lånekassen.

BSU pengegave

Besteforeldre kan opprette en spareavtale i barnets navn og personnummer, slik at pengene kan overføres som gave på et senere tidspunkt. 

Det er imidlertid viktig at besteforeldre som sparer i barnets navn og personnummer, er observante på formuesoppbyggingen til barnet, da overformynderiet kan gripe inn dersom barnets formue overstiger 2G.

Spare i fond til barn

Det kan være en veldig god idé å spare i fond til barnet ditt. Pengene kan komme godt med den dagen barnet skal studere, kjøpe bolig eller betale for førerkort. 

Starter du tidlig, kan selv små summer vokse seg store over tid. Dette vil si at du får full utnyttelse av rentes rente-effekten.

Rentes rente-effekten innebærer at du får mer igjen for pengene dine når du sparer over lengre tid. Dette skyldes at du får renter på renter, og at pengene dine vokser i verdi.

I hvilke fond bør du spare til barna?

Her er det viktig å tenke på hva slags risiko man er villig til å ta. Aksjefond har normalt den høyeste avkastningen på sikt, men også de største verdisvingningene. 

Globale indeksfond sprer sparingen din på tvers av land, regioner og bransjer, og kan dermed jevne ut verdisvingningene.

En fordel med indeksfond er at du slipper å tenke på hvilke aksjer du skal kjøpe. Fondet følger en bestemt indeks, for eksempel MSCI World, og investerer i de aksjene som er inkludert i denne.

Indeksfond har også en relativt lav kostnad, siden det ikke er noen forvalter som skal tjene penger på å plukke de “riktige” aksjene.

Så min anbefaling er å gå for et globalt indeksfond.

bilde av å spare i fond til barn

Konklusjon

Det er en god idé å spare i fond til barn fordi dette kan gi barnet ditt en større økonomisk frihet i fremtiden. Globale indeksfond er en god mulighet for sparing, og dette kan gjøres allerede fra dåpsalderen av. 

En fordel ved å starte sparing så tidlig er at man får full utnyttelse av rentes rente-effekten. Rentes rente-effekten innebærer at man får mer igjen for pengene sine når man sparer over lengre tid. 

Dette skyldes at man får renter på renter, og at pengene vokser i verdi.

Videre bør man vurdere om pengene skal stå i barnets eller foreldrenes navn. Det er fordeler og ulemper med å spare i barnets eget navn, så det er viktig å vurdere hva som er viktigst for en selv.