bilde av globale indeksfond

Globale Indeksfond

Hva er et Globalt indeksfond?

Et indeksfond er et fond som prøver å følge utviklingen til en bestemt indeks, som for eksempel Oslo Børs eller S&P 500. For å prøve å oppnå dette kjøper fondet et utvalg av aksjer, og prøver få til en sammensetning som reflekterer den gitte indeksen best mulig.

Ved å gjøre dette, så skal fondet levere en avkastning som er så lik som mulig gjennomsnittet av for eksempel hele Oslo Børs.

For å forstå hva et indeksfond er, så må vi også vite hva en indeks er. Når vi snakker om en indeks i aksjemarkedet, så er det en sammensetning av aksjer som skal reflektere en spesiell kategori i markedet. 

Det kan for eksempel være å ta alle fornybare selskaper på Oslo Børs, gjennomsnittet av verdien på  aksjene til de selskapene, vil da bli en fornybar energi indeks.

Vi skiller også indeksfondene på hvordan de er satt sammen, der vi har “Market Capitalization Weighted” som velger ut aksjer i forhold til markedsverdi. Mens “Equal Weighted” vekter alle aksjer likt.

Indeksfond har eksplodert i popularitet de siste årene og blitt en veldig populær klasse av fondsparing, mye på grunn av at forskning har vist hvor vanskelig det er å slå markedet ved å bruke aktive strategier. 

Et indeksfond har derimot en strategi de følger blindt og blir ikke påvirket av menneskelige følelser. 

Globale Indeksfond

Når du skal velge hvilket fond du skal investere i, så er det viktig å huske på at selv om du kjøper et indeksfond, så kan det ha høy volatilitet om du velger en indeks som er lite diversifisert.

Setter du alle pengene dine i en teknologi indeks som for eksempel Nasdaq Comp, så vil dine investeringer svinge veldig i forhold til den generelle trenden i teknologisektoren.

Det er her globale indeksfond kommer til sin rett, disse fondene er noe av de mest diversifiserte som finnes. Mange av disse globale indeksfondene prøve å etterligne MSCI World indeksen, som reflekterer gjennomsnittet av økonomien i de 23 største utviklingslandene i verden. Med andre ord så prøver globale indeksfond å gjenspeile hvordan verdensøkonomien går. 

Når du investerer i et globalt indeksfond som har MSCI World som referanseindeks, så kjøper du deg inn i ca 85% av de største selskapene i alle de 23 landene som indeksen representerer, som inkluderer blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Australia og Norge.

Ved å være investert i et globalt indeksfond, så vil du ikke være utsatt for sektor svingninger da du eier selskaper på begge sidene av sektorene. Så hvis du er ute etter en diversifisert portefølje med lavere volatilitet, så er et indeksfond med en global referanseindeks noe for deg.

Hvordan investere i et globalt Indeksfond?

Det er i dag veldig enkelt å investere i fond, nesten alle de største bankene i Norge har en egen plattform der du kan spare penger i aksjefond. Vi har også landets største nettmegler Nordnet med veldig mange kunder og stort utvalgt av fond.

Klikk her for å registere deg hos Nordnet:

Indeksfond er stort sett ganske billige, så du må ikke forvente at det er disse fondene bankene prøver å selge deg, så sjekk opp pris på forhånd på det indeksfondet du har tenkt å handle. I listen ovenfor ser vi at det varierer også i prisen på indeksfondene, fra 0.18% til 0.30%.

Investerer du kr 100 000 i KLP AksjeGlobal Verden Indeks P, så betaler du kun 180 kr i året til megleren i avgift. Motsetning til et aktivt forvaltet fond, der prisen kan ligge på 2.5%, som blir altså 2500 kr i året. 

bilde av historisk avkastning indeksfond

Historisk avkastning Indeksfond

Har du en lang sparehorisont, du har ikke eller vil ikke bruke mye tid på dine investeringer, så kan et globalt indeksfond være helt perfekt for deg.

Det følger en enkel strategi der du slipper å undersøke hvem som er megler, hvilken strategi megleren følger og hvilken sektor du har mest tro på. Det globale indeksfondet følger utviklingen i verdensøkonomien, som historisk sett alltid har gått oppover. 

Så for deg som vil ha en enkel og passiv investeringsstrategi, så velg et globalt indeksfond der du kjøper deg andeler for eksempel hver måned, uansett hvordan markedet ligger. Og med en lang sparehorisont på 10-20 år, så har det historisk sett gitt en årlig avkastning på ca 6-7%.

Beste Indeksfond i 2022

I 2022 så har de aller fleste fått med seg at markedene har vært svake, dette gjelder også selvsagt indeksfond. Siden det jeg mener er de aller beste indeksfondene følger MSCI World indeksen, som i Juni 2022 er nede ca – 13% i år. Dette er selvsagt er kraftig nedgang og tar vekk nesten all oppgang siden post covid 19 i 2020.

Men hvis vi sammenligner et globalt indeksfond med S&P 500 (- 18%) og Nasdaq Comp (-27%) så har et bred globalt indeksfond spart deg penger. Samtidig så hvis du ikke hadde et valutasikret fond, så har kronen mot dollar blitt mye svakere. Det har også dempet fallet ditt.

Hadde du feks et indeksfond som kun fulgte Oslo Børs, har du nesten ikke tapt penger i 2022. 

Så jeg mener fremdeles de beste indeksfondene i 2022 er

  • KLP AksjeGlobal Verden Indeks P
  • KLP AksjeVerden Indeks P
  • Nordnet Indeksfond Global ESG
  • DNB Global Indeks
  • Storebrand Global Indeks